javidfoolad40@gmail.com

جاوید فولاد چهلستون

پروفیل زد

پروفیل زد مقطعی طویل و دارای سطح مقطع به شکل حرف انگلیسی Z است که در دسته پروفیل‌های باز قرار می‌گیرد. این نوع پروفیل در قسمت قاب سقف نصب شده و به‌موازات بام ساختمان قرار می‌گیرد و وظیفه آن پشتیبانی از عرشه یا ورق سقف است. پروفیل‌های فلزی زد خود توسط تیرها یا دیوارها پشتیبانی می‌شود.