javidfoolad40@gmail.com

جاوید فولاد چهلستون

ورق روغنی

ورق روغنی، ورقی است که طی فرآیند نورد سرد در فشار بالا تولید می‌شود. در این فرآیند، ورق فلزی در دمایی بین دمای اتاق و دمای 200 درجه سانتی گراد قرار می گیرد.